"...Solidarność otworzyła bramy do wolności..."  -   Jan Paweł II

 

   Społeczna Inspekcja Pracy odgrywa niebagatelną rolę w naszym zakładzie, świadczy o tym uznanie w oczach osób odpowiedzialnych za BHP jak również ludzi odpowiedzialnych za Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A oraz Państwową Inspekcj Pracy.
     SIP jest w kompetencji Zakładowych Organizacji Związkowych.
     Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa o społecznej inspekcji pracy. Uregulowania dotyczące działalności i SIP znajdują się także w przepisach Kodeksu Pracy.
     SIP mają prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych ze względu na BHP. Mogą również kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy. Powinien brać czynny udział w analizowaniu i zapobieganiu przyczyn powstawania wypadków. Utrudnianie SIP dostępu do pomieszczeń i urządzeń, oraz nie udzielanie informacji może być potraktowane jako utrudnianie działalności SIP co jest wykroczeniem w myśl ustawy o SIP.
     Wszyscy pracownicy, którzy potrzebują pomocy, widzą ewidentne łamanie przepisów BHP oraz Kodeksu Pracy mogą liczyć na pomoc ze strony ZSIP, do którego można kierować wątpliwości lub zapytania, które nie zostaną bez odpowiedzi.

Przed Sierpniem...

WUG

gazeta solidarność


 

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!