http://solidarnosc-bogdanka.pl

:: Władze związku
Artykuł dodany przez: admin (2010-01-07 17:46:34)

<p align="center"><font color="#000000" size="4" face="Arial"> <b>Skład Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność<br /> Lubelski Węgiel &quot;Bogdanka&quot; S.A.</b></font></p><p /><p>&nbsp;</p><center> <b><font color="#000000" size="4" face="Arial">Prezydium Komisji Międzyzakładowej</font></b></center><p> <font color="#000000" size="3" face="Arial"><br /><br /> </font></p><p align="center"> <font color="#000000" size="3" face="Arial"><b>Przewodniczący</b> - </font> <font color="#666666" size="3" face="Arial">Antoni PASIECZNY</font><font color="#000000" size="3" face="Arial"><br /></font></p> <p align="center"> <font color="#000000" size="3" face="Arial"><br /><br /> <b>Z-ca Przewodniczącego</b> - </font> <font color="#666666" size="3" face="Arial">Czesław BRZYSKI</font><font color="#000000" size="3" face="Arial"><br /> <b>Z-ca Przewodniczącego</b> - </font> <font color="#666666" size="3" face="Arial">Adam PIERÓG</font><font color="#000000" size="3" face="Arial"><br /> <br /> </font> </p> <p /><p /><center><b><font color="#000000" size="4" face="Arial">Członkowie Komisji Międzyzakładowej</font></b><p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="77%"> <tbody><tr> <td align="center"><font color="#666666" size="3" face="Arial">Grzegorz Kowalik</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Andrzej Jagiełło</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Daniel Antoniak</font></td> </tr> <tr> <td align="center" height="21"><font color="#666666" face="Arial">Łukasz Kot</font></td> <td align="center" height="21"><font color="#666666" face="Arial">Adam Pieróg</font></td> <td align="center" height="21"><font color="#666666" face="Arial">Marian Sacawa</font></td> </tr> <tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Dariusz Kowalski</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Józef Przybysz</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Mieczysław Sagan</font></td> </tr> <tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial"><br /></font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Stanisław Lizak<br /></font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Czesław Brzyski</font></td> </tr> <tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Rafał Okoń</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Andrzej Rychel</font></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> </center> <center> <p><b><font color="#000000" size="4" face="Arial">Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna NSZZ Solidarność</font></b></p> </center> <div align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="63%"> <tbody><tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Marek Cichosz</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Stefan Golian</font></td> </tr> <tr> <td align="center" height="23"><font color="#666666" face="Arial">Janusz Słowikowski</font></td> <td align="center" height="23"><font color="#666666" face="Arial">Karol Szyszkowski</font></td> </tr> <tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Waldemar Wyrzykowski</font></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><b><font color="#000000" size="4" face="Arial">Delegaci na WZD Regionu Środkowowschodniego</font></b></p> <div align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="74%"> <tbody><tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Dariusz Borzęcki</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Janusz Słowikowski</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Janusz Wróbel</font></td> </tr> <tr> <td align="center" height="21"><font color="#666666" face="Arial">Czesław Brzyski</font></td> <td align="center" height="21"><font color="#666666" face="Arial">Adam Pieróg</font></td> <td align="center" height="21">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Łukasz Kot</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Józef Przybysz</font></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Stanisław Lizak</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Sylwester Rojek</font></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Antoni Pasieczny</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Zdzisław Świeca</font></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> <p>&nbsp;</p> <p><b><font color="#000000" size="4" face="Arial">Delegaci na WZD Sekcji Krajowej GWK</font></b></p> <p>&nbsp;</p></div> <div align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="63%"> <tbody><tr> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Antoni Pasieczny</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Czesław Brzyski</font></td> <td align="center"><font color="#666666" face="Arial">Józef Przybysz</font></td> </tr> </tbody></table> </div>


adres tego artykułu: http://www.solidarnosc-bogdanka.pl/infopage.php?id=2